Баткен облусунун райондору

Жалпы аянты
17 000 км.кв
(8,52 %)
Административдик маалымат
6 шаар
(3 район жана 31 айыл өкмөтү бар)
Калктын саны
513 600 жашоочу
(шаарда 23,6%, айылда 76,4%)