Талас облусунун райондору

Жалпы аянты
11,4 миң км.кв
(5,7 %)
Административдик маалымат
1 шаар
(4 район жана 37 айыл өкмөтү)
Калктын саны
259000 жашоочу
(шаарда 14,5%, айылда 85,4%)