Photos from Ysyk-Kol region

Ysyk-Kol district

Chon Sary-Oi village

Ton district

Ton village