Кадамжай

Аянты
6 146 км.кв
(36,1 %)
Административдик маалымат
2 шаар
(13 айыл өкмөтү)
Калктын саны
13 000 жашоочу
Абдижамил Насыров

Майдан айыл өкмөтүнүн депутаты

Замирбек Маматов

Кереге-Таш айылынын лидери, жергиликтүү башкаруунун мыктысы.